Om mig

Jag är född i Malmö men bor sedan 1987 på Sollerön i vackra Dalarna.

För mig har det konstnärliga skapandet alltid betytt väldigt mycket.

Från början uttryckte jag min skaparlust genom att arbeta med slöjd och hantverk.  Men när jag 2001 kom i kontakt med Vedic Art fick mitt skapande en ny dimension.  Vedic Art gav mig också ny inspiration i mitt slöjdande.

2003 utbildade jag mig till Vedic Art-lärare och har sedan dess haft flera kursen i Dalarna. Det har varit helgkurser, studiecirklar och kurser för arbetslösa och långtidssjukskrivna.

Jag har en fritidspedagogutbildning i botten och har under flera år arbetat med barn, bla var jag med och startade en waldorfförskola i Mora. Jag har under årens lopp gått flera kurser i personlig utveckling, jag har också gått kurser i bildterapi och funderade länge på att bli bildterapeut. Hösten 2010 gick jag en högskolekurs i professionell kommunikation.

När jag fick kontakt med Bengts Persson och Eq-painting 2010 kände jag att detta var något för mig och är nu diplomerad Eq-painting coach och Eq-painting lärare. För att utöka mitt kunnande och för att ha mer att erbjuda mina kunder har jag även gått utbildning till Livscoach hos Livsfokus Nu och är diplomerad Livscoach. Jag har också gått utbildning till Helmetodscoach för Hans Thörn. 2012 fick jag möjligheten att utbilda mig till handledare/healer inom Cellminnesmålning och 2016 har jag gått kurs i Access Barsbehandling®.

I januari 2016 avslutade jag en 7,5 poängs högskolekurs i Introduktion till kognitiv beteende terapi. 

Att dansa har alltid varit något som jag har älskat, framförallt att dansa fritt. Jag bestämde mig därför att utbilda mig till Frigörande Dans inspiratör på Frigörande Dans Akademin och hösten 2017 blev jag klar. 

Eftersom coaching ligger mig varmt om hjärtat har jag utbildat mig till certifierad Kognitiv beteende coach och Acceptance and commitment coach hos Kjell Haglund på Livscoach akademien. Detta gjorde jag hösten 2018.

Att få arbeta med människor och vara ett stöd för dem i sin personliga utveckling, ser jag som en fantastisk förmån.