Coaching

Livscoachning

Livscoachande samtal är en metod för att frigöra människors potential, att definiera mål och önskade tillstånd. Fokus ligger på lösningar och möjligheter, inte råd och diagnos.

Vi kanske inte alltid kan påverka det som händer oss, men vi kan alltid påverka hur vi ska förhålla oss till det som händer.

Jag tror att vi alla har de svar och den kunskap vi behöver för att skapa den framtid vi vill ha. Som coach kan jag vara en katalysator för att du ska finna dina lösningar.

Jag erbjuder coaching för personlig och yrkesmässig utveckling.

Har du just förlorat ditt jobb, står du i ett vägskäl och vet inte vilken väg du ska välja eller kanske känner du bara att något måste förändras. Då kan jag erbjuda mig att vara ditt bollplank, för att du ska finna dina lösningar, på ditt problem.

Kognitiv beteende coaching

Hur tänker och känner du egentligen? Vet du vad du tänker och känner?
Dina tankar och känslor påverkar dig mycket i vardagen, framförallt hur du tänker och känner om dig själv. Med hjälp av kognitiv beteende coaching kan du bli medveten om dina tankar och känslor och hur de påverkar dig och hur du ska förändra dem.
Eftersom våra tankar och känslor, i mycket, styr vårt liv, kan en förändring av dessa också förändra ditt liv. Du kan förbättra din självkänsla och självbild och ta dig från ett oönskat läge till ett önskat.

Acceptance och commitment coaching

Lever du det liv du vill leva? Hur vill du leva? Vad är ett meningsfullt liv? Vad är viktigt i ditt liv?
När du vet vad du vill med ditt liv, kan du också agera utifrån dessa värden. Du kan lära dig att ta faktiska, konkreta steg (beteenden) i den riktning du vill gå i livet.
Våra impulser att undvika obehag är ofta det som ställer till problem. Acceptans och förmågan att leva i nuet, hjälper oss att att välja hur vi vill agera och känna i olika situationer och vad vi kan göra för att stå över våra impulser. Vi kan då i stället agera utifrån vad situationen kräver och vad som är bra för oss.
Vi kan lära oss att bli bättre på att hantera smärta, nedstämdhet, stress eller otillräcklighets känslor för att kunna leva ett meningsfullt liv.

 

”Den största hemligheten är att livet inte är en upptäcktsprocess, utan en skapelseprocess.

Du upptäcker inte dig själv, utan du skapar dig själv på nytt. Därför ska du inte försöka utröna vem du är, utan bestämma dig för vem du vill vara.”

Walsch 1997