Helande Kortlek

Denna Helande Kortlek består av 52 intuitivt målade bilder som jag har skapat under flera år. Alla bilder jag har målat har belyst något inom mig, som jag behöver se eller förstå, för att utvecklas vidare.
Bilderna har betytt mycket för mig och jag har också märkt att det finns något i dem som är allmänmänskligt och berör även betraktaren. Från den insikten och i samtal med en vän, föddes idén om en Helande Kortlek.
Förutom de 52 bilderna medföljer ett vägledningshäfte. I vägledningshäftet hittar du information om kortleken, hur du kan använda den och om oss som har gjort den.
Du hittar också texterna som är intuitivt nedskrivna om varje bild, av Cecilia Målare och mig. Texterna är en hjälp för dig att tolka bilderna och innehåller också förslag på övningar.
Jag hoppas att bilderna ska vara en inspiration för dig på din väg i livet, att de ska ge dig förklaringar och möjligheter utifrån de frågor och funderingar du har, om vart du är på väg eller vad du behöver just nu.
Kortleken kostar 250 kr plus porto. Hör av dig så skickar jag den till dig.