Helande Måleri

Helande Måleri är ett samlingsnamn för Cellminnesmålning, EQ-painting, Vedic Art, bildterapi och coaching.
Detta är en kombination som kan hjälpa och har hjälpt många människor att förända, till exempel, tankar, beteenden, känslor, händelser och fysiska tillstånd.

All kreativitet är helande. Allt skapande utifrån vår inre kärna, hjälper oss att förlösa och släppa sådant vi är klara med i vårt liv.
Färgen och formen understöder processen i att förändra hur vi känner, tänker och agerar i olika situationer.